Fravær og Sygemelding

Fravær og sygemelding

Mødepligt:

Sygemelding skal foregå pr. telefon til receptionen inden kl. 8.30 samme dag:

Tlf. 3812 0102

 

Eleverne har mødepligt til alle timer på alle hold og niveauer, medmindre der er tale om gyldig fraværsgrund.

 

Skolens uddannelseschef skal give tilladelse til, at en elev kan få fri fra undervisningen.

Skolen rapporterer til elevens UU-vejleder, hvis elevens fravær er mere end to uger på et semester.

Er man elev fra Københavns Kommune skal UU-vejleder kontaktes ved mere end fem dages sammenhængende fravær.

 

Eleverne skal holde ferie i de planlagte ferieperioder, se skolens ferier og helligdage. Hvis der ønskes ferie på andre tidspunkter, skal helt særlige forhold gøre sig gældende. Der skal ansøges skriftligt om dispensation. Ansøgningen stiles til STU leder Christina Barr, christina@gladfagskole.dk.