Værdigrundlag og mission

Værdigrundlag og mission

Billede af alle fra TV-glad i København

Glad Fagskole startede med at tilbyde uddannelse i 2004, som et forsøgsprojekt med støtte fra satspuljerne. Dengang var der endnu ikke nogen lovgivning om uddannelse til unge der ikke kunne gennemføre en ordinær uddannelse, og mange unge fik således ikke muligheden for, at styrke deres faglige potentiale.

Opstarten af Glad Fagskole, før end det blev til en egentlig STU, hvilede blandt andet på den konkrete oplevelse af, at de der var ansatte på særlige vilkår i fonden, kunne bidrage til alle dele af fondens produktioner, blot de som alle andre, modtog faglig undervisning indenfor faget.

Glad Fagskoles tilblivelse baserede sig således på et brændende ønske om, at give disse unge mennesker, muligheden for at udfordre sig selv fagligt såvel som personlig og socialt, og blive udfordret – samt en oplevelse af, at de unge udgjorde et stort potentiale, der ikke blev udnyttet.

Det er således Glad Fagskoles mission, at give unge muligheden for at vise, overfor sig selv og for omverdenen at - De kan noget!

Ligesom hele Glad Fonden, eksisterer Glad Fagskole således for, at gøre op med mange års misforstået omsorgskultur og i stedet give handicappede ytringsfrihed og muligheden for, at deltage i –og bidrage til det samfund de er en del af.

Vi tror på, at mennesker med forskellige forudsætninger er et aktiv, der kan gøre det samfund vi bor i rigere, gladere og mere inspirerende.

For mere info om Glad Fonden – besøg os på gladfonden.dk