Kompetencemål

STU-uddannelsen på Glad Fagskole er blevet beskrevet med kompetencemål, samt undervisningsmål/aktiviteter og læringsmål, hvilket er et redskab til at synliggøre både for den unge og for kommende arbejdsgivere eller uddannelsessteder, hvilke kompetencer den unge har opnået i uddannelsen og under hvilke vilkår den unge fungerer og lærer bedst. 

Det vil sige, at når man som elev har afsluttet sin STU uddannelse på Glad Fagskole har man opnået en række faglige kompetencer, ligesom man via fælles mål har opnået kompetencer ”til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse”. 

De fælles mål som vores elever opnår kompetencer indenfor er inddelt i 5 temaer: 

* Ansvarlighed 

* Kommunikation 

* Myndiggørelse 

* Kreativitet

* Samvær