Det lærer du på Pedellinjen

Det lærer du på Pedellinjen

På Glad Fagskoles Pedellinje vil du møde en hverdag hvor læringen foregår gennem praksis, og hvor du stifter bekendtskab med en bred vifte af håndværksfag.

Du vil møde de reelle udfordringer der er forbundet med, at vedligeholde og køre driften af bygninger, udendørsarealer, vand- og varmeanlæg, og grønne arealer og du vil lære at finde praktiske løsninger på husets mangeartede behov.

Som elev på Pedellinjen, er der flere områder der er vigtige at lære, for at kunne indgå i et pedelteam. Udover det praktiske håndværk, vil du komme til at arbejde i et team og her er samarbejde og service, samt overblik og planlægning vigtige elementer i hverdagen.

 

Det praktiske / håndværk

Du vil i løbet af din uddannelse stifte bekendtskab med følgende håndværksfag:

Maler
Snedker
Mekaniker
Elektriker
VVS

Til daglig vil din undervisning foregå i samarbejde med Glad Fondens Pedelteam, og de daglige opgaver som de løfter, vil du være en del af.

Med en dygtig faglærer, vil du blive undervist i, at reparere håndvaske, rør, stole og borde, døre, husets biler mm.

Du lærer at sætte lamper op, ordne stikkontakter,  skifte pærer.

Du lærer at istandsætte rum med alt hvad det indebærer af afrydning, af-tapetsering, afdækning, tapetsering, malerarbejde mm.

I takt med, at du stifter bekendtskab med disse mange områder, lærer du også at bruge det dertilhørende værktøj på en korrekt og sikker måde.

Glad Fonden huser en kreativ og sprudlende arbejdsplads, med mange forskellige mennesker og fagområder og dertilhørende ønsker og behov.

Som en del af pedelteamet er du med til, at imødekomme nogle af disse behov,

det kan for eksempel være specialdesignede kulisser til Glad Teater eller Glad TV-produktion. Det kunne også være at bygge blomsterbede mm. til gartnerne i huset.

Således vil du blive udfordret til, at tænke i opfindsomme og praktiske løsninger der kan imødekomme de udfordringer husets brugere stiller Pedelteamet.

Som pedel, er en del af arbejdet også at vedligeholde udendørsarealerne. Disse opgaver spænder bredt fra, at vande blomster og planter, luge ukrudt, feje gårdarealerne, reparationer på bygningerne og sørge for korrekt affaldssortering

 

Overblik, planlægning og prioritering

Dagen på Pedellinjen starter med et morgenmøde, hvor dagens gøremål gennemgås og brugerne af husets efterspørgsler drøftes i forhold til mulige løsninger.

Dagens planlægning og prioritering begrundes, således at du gennem din 3-årige uddannelse lærer, at skabe et overblik over de opgaver der skal løses, og kan prioritere således, at den daglige drift overholdes samtidig med, at der er rum til de løbende udfordringer der opstår.

Derudover lærer du, at kende til din egene evner og begrænsninger således, at du kan skelne mellem hvornår det er små reparationer som du selv kan udføre, og hvornår det er tid til at tilkalde håndværkere udefra.

 

Samarbejde og service

På Pedellinjen vil du indgå i et team, der sammen skal løfte dagligdagens opgaver. Et centralt element i din uddannelse vil derfor også være, at kunne samarbejde med din ’kollegaer’ og medstuderende. Det er vigtigt at du lærer at spørge om hjælp og at du får en fornemmelse af fælles ansvar for, at få løst opgaverne på bedst mulig vis.

At indgå i et team kræver disciplin og gå på mod, både i forhold til de konkrete opgaver og i forhold til hinanden. Du vil blive behandlet som en voksen og som en del af teamet, og der vil blive stillet krav til dig om blandt andet mødedisciplin og seriøsitet i opgaverne. Til gengæld betyder et godt team også gode venskaber, godt humør og en glæde ved at kunne levere et godt håndværk til hele huset.

Du vil også lære at samarbejde med udefrakommende håndværkere. Holder du dig til, kan du lære meget af dem og du får også til opgave at vejlede udefrakommende i de problemstillinger du gerne vil have løst.

Derudover er det et vigtig element for et pedelteam, at kunne lytte til folks problemstillinger, spørge ind til dem, og derved finde frem til den bedste løsning. Således er service også en del af uddannelsen.

 

Forudsætninger

Den eneste forudsætning for at starte på Pedellinjen er, at du lide at arbejde med dine hænder, at du kan lide at arbejde praktisk, både inde og ude, og at du har lyst til at indgå i et team hvor samarbejde vægter højt.

Til gengæld kan du se frem til en spændende og varieret hverdag, hvor du er i kontakt med mange af husets brugere og hvor du lærer at skabe velfungerende ydre rammer til glæde for alle.