Samfundsfag

Samfundsfag

Du får ikke skemalagt undervisning i samfundsfag på Glad Fagskole; men hvis du har dansk, engelsk eller matematik, vil du også blive undervist i samfundsfag undervejs.

Hvis du for eksempel har dansk, og der snart skal være et folketingsvalg eller kommunalvalg, så vil vi bruge noget af undervisningstiden til at diskutere og lære om politik, demokrati, de politikkere vi har valgt, og meget mere.

Og hvis du for eksempel har engelsk, og der snart skal være et folketingsvalg eller kommunalvalg, så vil vi bruge noget af undervisningstiden til at diskutere og lære om politik i England og USA, det politiske system i disse lande og hvilke politikkere, der styrer i disse lande.

Samfundsfag vil ofte også indeholde lidt historie, så du lærer lidt om baggrunden for, hvorfor samfundet ser ud, som det gør.