Faglinjer

Kort om Køkkenlinjen

Køkkenlinjen er for dig der har interesse i madlavning, råvarer og gastronomi.

  • Brænder du for at lave dejlig  mad med friske grønsager ?
  • Blive en haj til at snitte, skære og hakke ?
  • Vil du gerne uddannes til en hygiejnehelt ?

 

Vi bager, steger, snitter og hakker  og meget meget mere – og er med til at drive en cafe hvor vi servicerer gæster og laver mad til selskaber, samtidig med vi har fokus på at lære arbejdsgangene og processer i et køkken, som er en vigtig del af uddannelsen.

Vi arbejder i et læringsrum med plads til differentiering i undervisningen, hvor to dage aldrig er ens, dog har vi faste opgaver som er med til at  give en god rutine og sikkerhed i hverdagen.

Sæsonerne følger vi nøje, så vi får den bedste smag ud af vores råvarer og dermed en høj gastronomi. Sund mad og motion er i fokus i form af ernærings rigtige retter, som er tilberedt af gode rodfrugter om vinteren og spæde grønsager om sommeren og et stort udvalg af frugt og bær.

Vi har det skægt og sjovt og er et lille hold, hvor vi kender hinanden og er gode til samarbejde både når vi snitter agurker, vasker gulv eller har teoriundervisning.

 

Kort om Medielinjen

Er du nysgerrig og har du lyst til at fortælle historier i billede og lyd, så er Medielinjen måske noget for dig. Her lærer vi at lave film, radio og TV i høj kvalitet.

På Medielinjen arbejdes der med professionel Medie-produktion. Vi brainstormer og udveksler ideer, diskuterer produktionsplaner, interviewteknik og research.

 

Vi kommer vidt omkring og du vil få et overblik og kendskab til de mange forskellige genrer og metoder indenfor Mediefaget.

Undervisningen veksler mellem teori og praktisk arbejde, screenings og udflugter. Du vil få kendskab til områder såsom journalistik, billede opfattelse, flerkamerateknik, redigering, lys, dramatik og fiktion og meget mere…

På Medielinjen vil vi lave seværdige produktioner og vi vil udvikle os og blive bedre til det vi laver. Derfor må vi lære en masse om teknik og om mennesker, om vort samfund og omgivelser, og ikke mindst om os selv.

At arbejde med medier er det ideelle rum for udvikling på alle måde

 

Kort om Teaterlinjen

Teaterlinjen er for dig der holder af skuespillerfaget og gerne vil lære at fortælle historier og udtrykke dig gennem krop og stemme.

På Teaterlinjen lærer du skuespilteknikker der gør dig i stand til at indgå i professionel teater- og filmproduktion. Du får indgående erfaring med dine personlige forcer såvel som begrænsninger i forbindelse med skuespil.

Over de tre år vil du bevæge dig fra at kunne lave enkle øvelser, styret af underviseren til at kunne skabe selvstændige sceniske produkter. Du vil gennem krop- og stemmetræning få en større kropsbevished og lære at bruge din stemme og krop både fagligt og personligt. Du tilegner dig skuespilteknikker til brug primært på teater, men også til tv, radio og film.

Du lærer at arbejde med kreative processer, både selvstændigt og sammen med andre og lærer at begå dig i en social og faglig kontekst, som kan være krævende. Herved udvikles din bevidsthed om dig selv i verden.

Der vil i løbet af de tre år blive produceret flere mindre elevforestillinger i samarbejde med Glad Teater.

 

Kort om Servicelinjen

Servicelinjen er for dig der nyder at bidrage til, at det er rart at være på en arbejdsplads.

På Servicelinjen vil du få indsigt i -og kompetencer til at klare en lang række opgaver indenfor f.eks. service- og detailbranchen. 

Du vil lære at udføre forskellige praktiske opgaver såsom mødeopdækning, indkøb, lettere rengøring, vedligeholdelses opgaver, sortering af post mm. Derudover vil du få undervisning i farvesammensætninger og indretning med henblik på at kunne udsmykke udstillingsvinduer, lave buketter og meget mere. 

En central del af, at arbejde indenfor service er kommunikation og samarbejde. Du vil derfor lære at indgå i et team, hvor opgaver skal koordineres og hvor det at hjælpe hinanden er vigtigt for at udføre opgaverne. Vi bruger også meget tid på kommunikation  - at være imødekommende og hjælpe andre er nemlig vores fornemmeste opgave.

 

Kort om Radiolinjen

Undervisning på Radiolinjen

God radio pirrer sanserne, udfordrer meningerne og oplyser og underholder lytterne. Det ene udelukker ikke det andet. Og vi vil gerne det hele.

Derfor er Radiolinjen et sted, hvor rammerne omkring den kreative undervisning er rummelige og tilpasset dig, så hver dag er lærerig og meget gerne sjov. 

Vi følger en overordnet, fælles undervisningsplan med god plads til den enkelte elev. Nogle er til journalistik, andre til musik og andre igen til redigeringsteknik. Nogle laver selv aftaler, interviewer og redigerer på egen hånd, andre øver sig i at lave gode spørgsmål og researcher på nettet. For radio kan både laves ganske enkelt, i form af et interview eller en god fortælling, og det kan laves mere kompliceret med flere lydspor i lag på lag.

Men rigtig godt bliver det først, når du bidrager med din nysgerrig overfor faget og lyst til at lave radio.

 

Kort om Animationslinjen

På Animationslinjen arbejder vi først og fremmest ud fra et learning by doing-princip, hvor det er dine egne idéer der står i centrum.

Du behøver ikke at kunne tegne for at starte på Animationslinjen, der er masser af muligheder indenfor animation, hvis du har en smule tålmodighed og lyst til at fortælle historier med levende billeder

På animationslinjen lærer vi de grundlæggende principper for at lave animationsfilm, og går herefter over til at lave små film selv.

I løbet af uddannelsen gennemgår vi grundlæggende animationsøvelser, og afprøver mange forskellige animationsteknikker: Flyttefilm, Dukkefilm, Pixilation og 2D-computeranimation. I øvrigt lægger vi vægt på at arbejde med tegneundervisning, storyboard, manuskript og dramaturgi. Samt lydarbejde og filmredigering.

Der er undervisning og produktion både i form af individuel sidemandsoplæring og i hold. Samtidig tager vi individuelle hensyn og støttes op om hver enkelt elevs læringsstil

 

Praktik er en del af uddannelsesforløbet

Vi har i høj grad fokus på at få vores elever i relevante praktikker. Det kan både arrangeres som intern praktik i Glad fonden eller ekstern praktik på andre skoler, virksomheder, eller lign. som vil være relevant for den enkelte elev.

Aktiviteter ud af huset

En del af uddannelsen og arbejdet består i at gå på udstillinger, i biografen, i teatret, komme ud i naturen, besøge andre medieskoler mm, både i og udenfor arbejdstiden. På studiebesøg skal du selv medbringe evt. hjælper. Vi vil ofte sørge for fælles transport, men den kan også være individuel.

 

Kort om pedellinjen

Pedellinjen er for dig, der gerne vil uddannes indenfor de håndværksmæssige fag, hvor du lærer alt fra at male og udføre VVS-arbejde til at bygge og opsætte kulisser.

Som elev på Glad Fagskoles Pedellinje, kommer du til at bruge både kroppen, hovedet og hænderne.

Uddannelsen foregår i samarbejde med Glad Fondens pedelteam og du vil derfor være i et fagligt miljø, hvor de håndværksmæssige opgaver du lærer at løfte, også er en konkret hjælp for alle i huset.

Du vil i løbet af din 3-årige uddannelse, lære at arbejde korrekt med en lang række værktøjer, reparere og vedligeholde bygninger, gårde og haver, udtænke og bygge specialløsninger der imødekommer mange forskellige behov og derudover, stifte bekendtskab med VVS-arbejde, malerarbejde og snedkerarbejde. Du vil komme til at både arbejde inde og ude året rundt, og vil lære at omgås de mange mennesker, der færdes i huset.

På Pedellinjen er der videremere rig mulighed for, gennem eksterne praktikker, at komme ud og prøve kræfter med faget, udenfor skolen.

De almene fag

Når du går på Glad Fagskole har du muligheden for at blive undervist i et af de almene fag (dansk, engelsk eller matematik) uanset hvilken faglinje du vælger.

Undervisningen i de almene fag foregår med udgangspunkt i dine evner og dit niveau, samt dine personlige interesser og din faglinje. Det vil sige, at din undervisning er baseret på det du kan og det du gerne vil.

 

Eksempler:

Hvis du for eksempel går på medielinjen og har dansk ved siden af, så vil din undervisning omhandle de arbejdsopgaver, du har på medielinjen, men have fokus på korrekte formuleringer, stavning og grammatik. Dette kan for eksempel være, at du skal lave et interview med en gæst, og så vil danskundervisningen gå ud på at du får formuleret dine spørgsmål så letforståeligt som muligt.

Eller hvis du for eksempel går på animationslinjen og har engelsk, så kan din undervisning være, at lære at læse - og forstå - manualen til det animationsprogram, som du arbejder med på animationslinjen.

Samtidig vil din undervisning være ’alment dannende’, hvilket vil sige, at du får nogle evner, som også er anvendelige i andre sammenhænge. Det vil sige at du ikke bare øver dig i at læse og skrive; eller regne, hvis det er matematik du har. Målet er nemlig, at du får nogle ekstra evner, så du kan blive bedre til at lave det, som du gerne vil lave, og som du går på Glad Fagskole for at lære.

Meningen med undervisningen er, at du skal udvikle dig til at blive bedre, til det du helst vil lave. Derfor vil du lære om dit almene fag og dit linjefag; men også om mennesker, vores samfund og omgivelser og ikke mindst om dig selv og menneskene omkring dig, både her på skolen og ude i din dagligdag. Derfor vil din undervisning på fagskolen også blive til gavn i hverdagen; derhjemme og ude i resten af verden.